Aktualności

Budżet Obywatelski II edycja

W związku z II edycją Budżetu Obywatelskiego w gminie Mikołów,  przygotowaliśmy mapę lokalizacji zatwierdzonych do głosowania projektów.  Wybierając można zobaczyć najważniejsze informacje o projekcie, a także bezpośrednio przejść na stronę internetową Budżetu Obywatelskiego (...

Ortofotomapa i Numeryczny Model Terenu z 2012r. już dostępne!

Na portalu jest już dostępna Ortofotomapa i Numeryczny Model Terenu z 2012 roku. Dane zostały pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. W celu ukazania zmian pomiędzy Ortofotomapą z 2010r. a Ortofotomapą z 2012r. został zaimplementowany pasek...

Budżet Obywatelski w Gminie Mikołów

W związku z podjętą przez Gminę Mikołów inicjatywą Budżetu Obywatelskiego opracowano nowy moduł "Budżet Obywatelski 2017" zawierający przestrzenną wizualizację okręgów partycypacyjnych wraz z warstwą mienia gminy, działkami i ulicami oraz listą zwycięskich projektów I edycji Budżetu...

Witamy

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)