Gmina Mikołów

Skrzynka podawcza

elektroniczne formularze

Dostępne moduły

Tereny górnicze

Moduł pozwala na prowadzenie bazy danych o obszarach górnicznych i terenach górniczych wraz z opisami obiektów  i wyszczególnieniem powierzchniowych obiektów zagrożonych, oraz bazy informacji o przewidywanych deformacjach terenowych wynikających z eksploatacji.

Otwórz usługę Tereny górnicze