Aktualności

« Powrót

Aplikacja SIP Mikołów

 

Miło nam poinformować, że jest już dostępna aplikacja do zgłoszeń publicznych!
 
Aplikacja SIP Mikołów zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru Gminy Mikołów.
Umożliwia ona:
- zgłaszanie uwag do przestrzeni publicznej
- oznaczanie miejsc godnych polecenia
- wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej, działek ewidencyjnych, punktów adresowych
- dodawanie zdefiniowanych usług WMS
- rejestrowanie trasy wraz z jej zapisem do formatu KML
- udostępnianie swojej lokalizacji na portalach społecznościowych
- wskazywanie punktu na podstawie współrzędnych
- pomiary długości lub powierzchni na mapie

 

APIKACJA JEST DOSTĘPNA na iOS, Android oraz Windows Phone

https://itunes.apple.com/pl/app/sip-miko%C5%82%C3%B3w/id1356101756?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gispartner.imapmobile.mikolow

https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/sip-miko%C5%82ow/9mxgmmdt80

 

Aplikacja powstała w ramach realizacji projektu pn.:

"Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020