Finansowanie

Projekt był dofinansowany w 85% - 4 150 639.60 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, natomiast pozostałe 15% - 1 432 096.10 zł, zagwarantowali Partnerzy, jako wkład własny. Całkowity koszt projektu wyniósł 5 582 735.70 zł, w tym 4 883 105.46 zł stabnowiły wydatki kwalifikowane.