Finansowanie

Projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, natomiast pozostałe 15% gwarantują Partnerzy, jako wkład własny. Całkowity koszt projektu został oszacowany na kwotę 9 044 705,88zł.