Gmina Łaziska Górne

Skrzynka podawcza

http://epuap.gov.pl

Dostępne moduły

Inne usługi komunalne

W ramach modułu jest prowadzonych kilka różnych ewidencji:

  • ewidencja umów lokali mieszkaniowych, użytkowych w zasobie gminnym i wspólnot z udziałem gminy
  • ewidencja oświetlenia i reklam
  • baza ścieżek rowerowych
  • baza zagospodarowania terenów zieleni miejskiej
  • ewidencja lokalnego transportu zbiorowego
Otwórz usługę Inne usługi komunalne