Gmina Łaziska Górne

Skrzynka podawcza

http://epuap.gov.pl

Dostępne moduły

« Powrót

Zgłoszenia publiczne

Moduł umożliwiający szybki kontakt mieszkańców z urzędem w temacie wszelkich nieprawidłowości w przestrzeni publicznej.

Ze względu na ogrom możliwości zgłoszeń wyszczególniono osiem głównych kategorii, w ramach których można zgłaszać uwagi zgodnie z poniższą tabelą. W razie omyłkowego wskazania kategorii administratorzy po zweryfikowaniu treści i przyjęciu zgłoszenia dokonają zmiany kategorii na prawidłową.

 

KATEGORIA ZGŁOSZENIA

ZGŁASZAMY UWAGI DOTYCZĄCE

USZKODZENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY

placów zabaw, boisk, ławek, koszy, tablic ogłoszeń

USZKODZENIE NAWIERZCHNI DROGI LUB CHODNIKÓW

uszkodzenia nawierzchni dróg i chodników oraz uszkodzenia lub niesprawność ulicznego oświetlenia

USZKODZENIE OZNAKOWANIA

uszkodzenia znaku, różne formy dewastacji oznakowania poziomego lub pionowego, usunięcia znaku z jego właściwej lokalizacji, dewastacja oznakowania nazw ulic lub drogowskazów typu urząd, kościół itp.

UWAGI DO PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

umieszczenia reklam/ogłoszeń bez zezwolenia, nielegalnego graffiti; spalania śmieci w piecach, dewastacji np. przystanków autobusowych, krzyży, kapliczek przydrożnych, pomników oraz inne zgłoszenia nieobjęte w pozostałych kategoriach

DZIKIE WYSYPISKA

lokalizacji dzikich wysypisk śmieci

DEWASTACJI ZIELENI

dewastacji zieleni miejskiej np. trawników, klombów, drzew

BARIERY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

barier dla osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej czy przeszkody w infrastrukturze drogowej

ZAGROŻENIA

potencjalnych zagrożeń w mieście w zakresie bezpieczeństwa

 

Moduł powstał w ramach realizacji projektu pn.:

"Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Otwórz usługę Zgłoszenia publiczne