Gmina Wyry

Strona www

http://www.wyry.pl/

Dostępne moduły

« Powrót

Sieć drogowa

W ramach modułu prowadzona jest przede wszystkim - zgodnie ze stosownymi przepisami - ewidencja dróg gminnych i powiatowych, ewidencja znaków drogowych i organizacji ruchu oraz rejestr filmów pasa drogowego. 

Ponadto, moduł wspiera prowadzenie ewidencji decyzji i umów na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, decyzji na zajęcie pasa drogowego, decyzji dotyczących zjazdów z dróg gminnych.

Moduł wspiera następujące procedury:

  • Ewidencjonowanie sieci dróg gminnych / powiatowych: Prowadzenie książki drogi
  • Ewidencjonowanie sieci dróg gminnych / powiatowych: Wydawanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz decyzji dotyczących umieszczenia urządzeń w pasie drogowym
Otwórz usługę Sieć drogowa