Szanowny Użytkowniku Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego – gis.mikolow.eu.  W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku zmian w przepisach o ochronie danych osobowych. Przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje w tym zakresie.
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą Rynek 16, 43-190 Mikołów reprezentowany przez Burmistrza Miasta.
 
Jakie dane przechowujemy?
Przechowywane są tylko te dane, które podałeś przy rejestracji: Imię, Nazwisko, adres e-mail.
Osoba do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
Grzegorz Szymański
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. 32 324 84 22
e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu
Adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pok. nr 40.
 
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na portalu gis.mikolow.eu. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisania się do usługi (art.6 ust, 1a RODO).
 
Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Urząd Miasta Mikołów?
Przetwarzamy Twoje dane, abyś mógł korzystać z Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego – gis.mikolow.eu jako zalogowany użytkownik.
 
Jakie masz uprawnienia wobec Urzędu Miasta Mikołów w zakresie przetwarzania danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.
- prawo dostępu do Twoich danych;
- prawo sprostowania Twoich danych, które są nieprawidłowe;
- prawo do zażądania usunięcia Twoich danych;
- prawo do zażądania przeniesienia Twoich danych;
- prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych;
- prawo do zażądania ograniczenia do przetwarzania Twoich danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetworzenie Twoich danych łamie przepisy o ich ochronie;
- prawo do zażądania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 
Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane nie są nikomu udostępniane. Posiadamy je wyłącznie w celu świadczenia usługi dostępu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego – gis.mikolow.eu.
Twoje dane osobowe nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegały profilowaniu.
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dane przechowywane są tak długo, aż sam nie zażądasz ich usunięcia lub wypiszesz się z Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego – gis.mikolow.eu.