USŁUGA PRZEGLĄDANIA WMS

 

Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms

Dzięki usługom przeglądania w standardzie WMS każdy użytkownik przy użyciu poniższych adresów może przeglądać dane przestrzenne w różnych geoportalach bądź programach komercyjnych

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Powiecie Mikołowskim

 http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WMS/plany_miejscowe_wms/MapServer/WMSServer

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Powiecie Mikołowskim

 http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WMS/studium_wms/MapServer/WMSServer

 Ulice w Powiecie Mikołowskim

 http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WMS/ulice_wms/MapServer/WMSServer

 Punkty adresowe w Powiecie Mikołowskim

 http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WMS/punkty_adresowe_wms/MapServer/WMSServer