USŁUGA PRZEGLĄDANIA WMS I WFS

 

Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms

Dzięki usługom przeglądania w standardzie WMS każdy użytkownik przy użyciu poniższych adresów może przeglądać dane przestrzenne w różnych geoportalach bądź programach komercyjnych

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Powiecie Mikołowskim

 http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WMS/plany_miejscowe_wms/MapServer/WMSServer

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Powiecie Mikołowskim

 http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WMS/studium_wms/MapServer/WMSServer

 Ulice w Powiecie Mikołowskim

 http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WMS/ulice_wms/MapServer/WMSServer

 Punkty adresowe w Powiecie Mikołowskim

 http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WMS/punkty_adresowe_wms/MapServer/WMSServer

 

Web Feature Service (WFS) to usługa pobierania danych przestrzenych. Umożliwia pobieranie poszczególnych zbiorów danych przestrzennych.  Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Powiecie Mikołowskim

http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WFS/plany_miejscowe_powiat_wfs/MapServer/WFSServer

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Powiecie Mikołowskim

http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WFS/studium_wfs/MapServer/WFSServer

Ulice w Powiecie Mikołowskim

http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WFS/ulice_wfs/MapServer/WFSServer

Punkty adresowe w Powiecie Mikołowskim

http://gis.mikolow.eu/arcgis/services/WFS/punkty_adresowe_wfs/MapServer/WFSServer