Usługi sieciowe

« Powrót

Ład przestrzenny

Moduł gromadzi dane i funkcjonalności związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dane  - to dane aktualnych planów zagospodarowania terenu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Funkcjonalności - to ewidnecja wniosków o zmiany w planie, ewidencja opłat planistycznych, ewidencja wniosków oraz decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosków oraz generowania wypisów i wyrysów z planu.

 

Moduł wspiera następujące procedury:

  • Ewidencjonowanie opłat planistycznych
  • Ewidencjonowanie decyzji o warunkach zabudowy: Wprowadzenie decyzji do rejestru, wyszukanie decyzji, wydruk decyzji
  • Ewidencjonowanie wydanych wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania terenu
Otwórz usługę Ład przestrzenny