Usługi sieciowe

« Powrót

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków

W ramach modułu, prowadzona jest ewidencja obiektów zabytkowych lub objętych ochroną oraz stref ochronnych, a także - ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków.

Otwórz usługę Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków