Usługi sieciowe

« Powrót

Ochrona przyrody i krajobrazu

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji form ochrony przyrody oraz ewidencję wniosków i decyzji dotyczących usuwania drzew i krzewów.

 

Moduł wspiera następujące procedury:

  • Ewidencjonowanie (wydruk) pozwoleń, decyzji i lokalizacja na mapie: Wnioski i decyzje dotyczące usuwania drzew i krzewów
Otwórz usługę Ochrona przyrody i krajobrazu