Witamy

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

« Powrót

Nowy Moduł!

Moduł "Ruch drogowy - Mikołów" zawiera szereg danych obrazujący ruch drogowy na terenie Gminy Mikołów. Znajdziemy w nim m.in. informacje na temat:

- natężenia ruchu drogowego dla godziny szczytu

natężenia potoków ruchu pasażerskiego dla godziny szczytu

parametrów układu drogowego miasta

”wąskich gardeł” układu drogowego miasta (zwężenia jezdni, zaniżona skrajnia obiektów mostowych, itp.)

strefach dojścia do przystanków na terenie miasta

W module została opublikowana również analiza izochronowa dla przystanku Mikołów Dworzec PKP

Dane zostały pozyskane w związku z zamówieniem publicznym "OPRACOWANIE MULTIMODALNEGO MODELU RUCHU DLA MIASTA MIKOŁÓW WRAZ Z ANALIZAMI TOWARZYSZĄCYMI"